DT

2014.06.02. 16:04:02

Diáktanács

Mi az a Diáktanács? Kik lehetnek tagjai? Mit csinál a DT? Íme a válaszok:

A Diáktanács munkája több éves múltra tekint vissza, mely 1998-ban alakult. Havonta legalább egy DT gyűlés megtartása kötelező a segítő pedagógusok - Judit néni és Laci bácsi - részvételével.

Minden tanulócsoport két tagot delegál a tanácsba, melyet minden tanév elején a csoportok tagjai választanak. A gyűlés határozatképes akkor, ha 50% + egy fő jelen van, egy döntést a jelen lévők 50% +egy fő igen szavazatával lehet elfogadni.

Minden tanévben legalább két közgyűlés megtartása szükséges. Mindkettőn ismertetik a DT titkárok az előző félévi programokról és kiadásokról (esetleges bevételekről) szóló beszámolót, majd előadják a jövőre vonatkozó terveket.

A DT titkárok választása minden tanév második félévében, az aktuális félévi közgyűlés keretén belül történik titkos szavazással. A jelölteket a közgyűlés előtt egy hónappal a kollégisták megismerhetik a faliújságra kifüggesztett listából. Két DT titkárt választanak a diákok, egy fiút és egy lányt, melyet az egyes tanulócsoportok javasolnak. A 2013-2014-es tanévben Csordás Krisztina és Bognár Ádám látta el a Diáktanács titkári feladatokat. Mivel Ádám elballagott, a következő tanévtől Szigeti Imre segíti Csordás Krisztina munkáját. 

A DT célja:

1. Az oktatási törvényben és miniszteri rendeletben rögzített tanulói, illetve gyermeki jogok érvényesítése.

2. Olyan demokratikus fórum biztosítása a diákok számára, ahol képviselők segítségével megfogalmazhatják problémáikat, segítséget kérhetnek ezek megoldására.

3. A diákok döntési jogának érvényesítése és véleményezési jogának biztosítása a kollégiumban minden őket érintő kérdésben.

4. A diákok javaslatait, kérdéseit, véleményét koordinálni és eljuttatni a címzetthez.

5. A kollégisták számára a kollégium, az iskolai és helyi közéletben való részvétel feltételeit megteremteni. A kollégisták részére a programok szervezésével tartalmas, élményekben gazdag diákévet biztosítani.

A DT feladata:

• Napi ügyekben operatív döntések meghozatala, végrehajtása.

• Éves feladatterv elkészítése

• Közgyűlés előkészítése

• Kollégiumi szintű rendezvények szervezésében való részvétel

• A tanulók képviselete, érdekeinek érvényesítése

A DT jogköre:

• Döntési jogkör

• Egyetértési jogkör

• Véleményezési jogkör

• Javaslattevő jogkör

A DT a lehető legtöbb segítséget próbál nyújtani a diákoknak a mindennapi élethez, ezeket különböző programok megvalósításával próbálja színesebbé tenni. Ezek közül talán a legkiemelkedőbb a 2006-ban bevezetett, és azóta is hatalmas népszerűségnek örvendő „Gólyatábor”, mely a legfiatalabb kollégisták beilleszkedését hivatott elősegíteni.